Kennel Clevenkeesen

Mari Clevenpalm 

PHPT

Primär hyperparathyroidism är en sjukdom som uppkommer sent, i snitt vid tio års ålder.

Symtom är ökad törst, ökad urinering, stela leder, aptitlöshet, små tumörer i bisköldkörtlarna vilket i sin tur påverkar kalciumbalansen som i sin tur leder till påverkan på njurarna.

Vid årliga kontroller av kalciumhalten kan sjukdomen upptäckas och medicineras. Det är en genetisk sjukdom som avel på fria hundar kan utrota. Alltså är valpar till fria föräldrar också fria.

Copyright Clevenkeesens kennel 2020

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.